Օ նա ղավազ իդի ղայաղ :: ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ :: ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ ԽԱՂԵՐ
Sayat-Nova :: Սայաթ-Նովա
ձախ նուռ Կենսագրություն ԽաղերՆյութեր Թարգմանիչ Մեր ընկերները Կապ աջ նուռ
 
15. 15.
բնագիր
 
թարգմանություն

Օ նա՞ ղավազ` իդի ղայաղ իչինդա,
Դերյա ալթտա ղիմեթ էթտի լալաչուխ,
Դողուզ այ դոնմադի, ղայաղ իչինդա.
Չանգլի իդի, քի սոյլաթտի լալա չուխ:

Հաղ թալա Ադամըն թայար Էյլադի,
Չաքտի ղաբուրղասին, թայ յար Էյլադի,
Փեյղանբարլար սոզին թայար Էյլադի,
Մարիամ անասինդա դողդի լալ աչուխ:

Չաք սիմուի յա բանդինան, յա շադի,
Նա՞ աղաջդուր` օզի ղուրու` յաշադի:
Իբրեիմ-Խալիլ ալթի յուզ յաշադի,
Ղոնաղ իչուն ղայար էթտի լալա չուխ:

Դարդում չոխդուր, դիա բիլմամ` բել[լ]իդուր,
Ագեր դեսամ, յուզա եթար, բելիդուր,
Իստիդուգում նազ[ը]ն յարուն բելիդուր,
Ախտարեիմ ղոյնի իչի լալ աչուխ: (լալա աչուխ)

Մանում ղահրում բաս քի՞մ չաքար, աղ չաքմազ, (աղի չաքմազ)
Յաշիլ չաքմազ, գու[լ]գազ չաքմազ, աղ չաքմազ,
Սայաթ-Նովա օլում իչուն աղ չաքմազ, (ախ չաքմազ)
Թաք յար չաքսուն թաբութ ուստա լալա չուխ:

 

Ի՞նչ լողորդ էր, նավի ուղևոր դարձած,
Ծովի խորքում որոշեց գինը լալի,* (սուտակի)
Ինը ամիս ո՞վ մունջ մնաց զարմացած,
Մկրտիչը լեզու տվեց էն լալին** (համրին):

Աստված սկզբում Ադամ նախնիին ստեղծեց,
Կողից քաշեց, կողակից ընկեր ստեղծեց,
Մարգարեաց հրաշք խոսքերն ստեղծեց,
Կույսը ծնեց էն իր Միածին Լալին (Սուտակին):

Խոսքդ ասա շարեշար, կամ փունջ արած,
Ի՞նչ փայտ էր չոր, որը դարձավ կանաչած,***
Աբրահամը վեցը դար ունի ապրած,
Հյուրի խաթեր նա թլպատեց իր լալին (բալին):

Վիշտս շատ է, փորձանք կլնի որ ասեմ,
Մի հարյուրի չափ կլինի` որ ասեմ,
Յարիս արծաթ մեջքն է ուզածս` ասեմ,
Կարոտ եմ ես նրա ծոցի զույգ լալին (կակաչին):

Ցավս բառնաս, ցանցն անգամ կպատռվի,
Ալ ու կանաչ էլ ես երբեք չեմ հագնի,
Սայաթ-Նովեն մահվան դարդը չի անի,
Թե դագաղս վկա լինի քո լալին (լացին):

Էս թեջնիսն Արութինի ասած է. մայիսի 10-ին, քրոնիկոնի 446-ին (1758):   * Ակնարկվում է Հովնան մարգարեն, որը կետի փորում միայն գնահատեց Աստծո սուտակ խոսքերը: (տես Հովնանի մարգարեությունը)
** Ակնարկվում է Հովհաննես Մկրտչի հայրը` Զաքարիան, որը թերահավատորեն ընդունեց հրեշտակի լուրը որդու ծննդյան մասին և այդ պատճառով Աստված նրան համրացրեց: Մկրտչի ծնվելուց հետո նա հրաշքով նորից սկսեց խոսել (Ղուկ. Ա:5-65):
*** Ակնարկվում է Մովսեսի գավազանը, որը հրաշքով կանաչեց: (տես «Ելից գիրք»)
 
 
prev poetry next
Copyright © 2011-2019 Sayat-Nova.am. All Rights Reserved.