Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս :: ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ :: ՀԱՅԵՐԵՆ ԽԱՂԵՐ
Sayat-Nova :: Սայաթ-Նովա
ձախ նուռ Կենսագրություն ԽաղերՆյութեր Թարգմանիչ Մեր ընկերները Կապ աջ նուռ
 
67. 67.
բնագիր
 
թարգմանություն

Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս,
Դուն մէ գուլշան բաղ ի՞ս աջաբ,
Յիս էն գըլխէն իմ վերանայ.
Դուն բինադան վաղ ի՞ս աջաբ:

Մինա է գարդանըդ բարձըր,
Լիզուդ նուղուլէմէն քաղցըր,
Գանա օրէն մէ օր հարցու՞ր,
Իմացա՞ր ահվալըս աջաբ:

................................................

Մէ չիս ասում` Սա՛յաթ-Նովա,
Էս աշխարհքում տերըդ ո՞վ ա,
Կամ իմանաս` ի՞նչ աբով ա
Իմ` քու դուռըդ գալըս աջաբ:

 

Ես մի թշվառ բլբուլի պես,
Դու մի վարդաստան ե՞ս արդյոք,
Ես էն գլխից եմ երկնքից.
Ի սկզբանե վեր ե՞ս արդյոք:

Սևադ պարանոցդ է բարձր,
Լեզուդ շաքար-նուշից քաղցր,
Միթե գեթ մի օր հարցրի՞ր,
Իմացա՞ր վիճակս արդյոք:

------------------------------------

Չե՛ս հարցնում թե Սա՛յաթ-Նովա,
Էս աշխարհում տերդ ո՞վ ա,
Կամ թե հարցնես ի՞նչ հույսով ա,
Իմ` քո դուռը գալը արդյոք:

Հրապարակել է Գ. Թարվերդյանը /«Հայ գուսաններ», 1937թ.,Երևան/:  
 
 
prev poetry next
Copyright © 2011-2019 Sayat-Nova.am. All Rights Reserved.