Չիս ասում թէ լաց իս էլի :: ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ :: ՀԱՅԵՐԵՆ ԽԱՂԵՐ
Sayat-Nova :: Սայաթ-Նովա
ձախ նուռ Կենսագրություն ԽաղերՆյութեր Թարգմանիչ Մեր ընկերները Կապ աջ նուռ
 
32. 32.
բնագիր
 
թարգմանություն

Չիս ասում, թէ լաց իս էլի.
Բա՛րով տեսայ, ի՛մ սիրեկան.
Վարդի նըման բաց իս էլի
խարիրով,
խարիրով.
Բա՛րով տեսայ, ի՛մ սիրեկան:

Ա՛րի, մէ դարդըս իմա՛ցի,
էշխէմէդ հա՛ման իմ լացի.
Օրըս էսպէս անց է կացի
դարիրով,
դարիրով.
Բա՛րով տեսայ, ի՛մ սիրեկան:

Յիփ կու հագնիս ալ ու ատլաս,
Տեսնողին կու շինիս մաս-մաս.
Դօշիդ պիտի լալ ու ալմաս
շարիրով,
շարիրով.
Բա՛րով տեսայ, ի՛մ սիրեկան:

Յիս քիզ գովիմ խաղի մէջըն.
Շամամնիրըդ թաղի մէջըն.
Ման իս գալի բաղի մէջըն
եարիրով,
եարիրով.
Բա՛րով տեսայ, ի՛մ սիրեկան:

Սայաթ-Նովէն վու՞նց դընջանայ.
Աչքիրըդ օսկէ փընջան ա.
Դուշմընի լիզուն մընջանայ
չարիրով,
չարիրով.
Բա՛րով տեսայ, ի՛մ սիրեկան:

 

Չես ասում, թե լաց ես եղել,
Բարով տեսա, ի՛մ սիրեկան,
Վարդի նման բաց ես եղել,
Փշերով,
Փշերով,
Բա՛րով տեսա, ի՛մ սիրեկան:

Ա՛րի մի դարդս իմա՛ցի,
Սիրուցդ շա՛տ դառն եմ լացել,
Օրս էսպես անց է կացել,
Վշտերով,
Վշտերով,
Բարո՛վ տեսա, ի՛մ սիրեկան:

Երբ հագնում ես ալ ու ատլաս,
Տեսնողին կշինես մաս-մաս,
Կրծքիդ պետք է լալ ու ալմաս,
Շարերով,
Շարերով,
Բարո՛վ տեսա, ի՛մ սիրեկան:

Ես քեզ գովեմ երգի մեջը,
Շամամներդ թփի մեջը,
Ման ես գալիս այգու մեջը
Յարերով*
Յարերով,
Բարո՛վ տեսա, ի՛մ սիրեկան:

Սայաթ-Նովեն ոնց դինջանա**,
Աչքերդ ոսկի փնջան*** ա,
Թշնամու լեզուն մնջանա,
Չարերով,
Չարերով,
Բարո՛վ տեսա, ի՛մ սիրեկան:Կատարող՝ Շարա Տալյան
  * յարերով – այստեղ` ընկերներով
** դինջանա - հանգստանա
*** փնջան - գավաթ
Էսպէս թասլիբ:
 
 
prev poetry next
Copyright © 2011-2019 Sayat-Nova.am. All Rights Reserved.