Նազլու յար ագնինա գեյմիշ :: ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ :: ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ ԽԱՂԵՐ
Sayat-Nova :: Սայաթ-Նովա
ձախ նուռ Կենսագրություն ԽաղերՆյութեր Թարգմանիչ Մեր ընկերները Կապ աջ նուռ
 
19. 19.
բնագիր
 
թարգմանություն

Նազլու յար ագնինա գեյմիշ խաթաբանդ, (խաթա բանադ)
Նալի ղըզըլ քոլասինդուր, ալաթափ,
Յար այվանուն այնասինդուր խաթաբանդ,
Դուզմիշ մեյփուր շուշա ղըզըլալաթափ: (ղըզըլլաթուբ)

Էշխուն ասլան քիմի ջանում նազլու յա՛ր,
Չաք խանջալի, վո՛ւր սինամի, նազլու յա՛ր,
Սանինան քի բաղա վարդուղ, նազլու յա՛ր,
Իթուրդում աղլումի, ախտարալա-թափ:

Ալմազ անգուշտարին թախմիշ մար ալա,
Ղաստ էյլամիշ, իստար ջանում մար ալա,
Ման օվչիամ, արզուլարում մարալա,
Գեջա-գունդուզ գոթուրմիշամ ալա թափ:

Դադում չոխդուր, դեմագ օլմազ, աղալա՛ր,
Նազլու դիլբար գեինուփտուր աղ-ալար, (աղ-ալլար)
Օնուիչուն գոզլարում ղան աղալար, (աղլար)
Դալի քովուլ զավ[թ] տութմեիր ալա թափ:

Բանդա Սայաթ-Նովա զավալ օլմասուն,
Ջանի թան իչինդա զավալ օլմասուն,
Յա՛ր, ման օլիմ, սանա զավալ օլմասուն,
Օզ ալինան թոփրախումի ա լաթ[թ] ափ:

 

Նազան յարի հագին մահուդ նուրբ հյուսած,
Ոսկե կոշկի գունեղ քուղերն ոլորած,
Սրահներում` հայելիներ դրվագած,
Թարեքներում` ընտիր գինով լիքը թաս:

Առյուծի պես հոշոտեցիր, նազան յա՛ր,
Սուր դաշույնով սիրտս խոցիր, նազան յա՛ր,
Արի քո հետ այգին գնանք, նազան յա՛ր,
Գուցե կորած խելքս գտնես ու ինձ տաս:

Օձաճկուն ձեռքի մատին լալ անգին,
Կուզե հոգիս ա՛ռնի` պա՛հի փրկագին,
Ես որսկան եմ կարոտած իմ եղնիկին,
Զոր ու գիշեր միայն տանջանք ինձ կտաս:

Դարդս շատ է, մեկ-մեկ ասել չի լինի,
Նազան յարիս հագին բեհեզ ծիրանի,
Նրա համար աչքս արյուն է լալիս,
Որ խենթ սիրտս չսովորեց ո՛չ մի դաս:

Սայաթ-Նո՛վա, մեղք ես, փորձանք չտեսնես,
Անմահ հոգիդ մարմնիդ մեջ չկործանես,
Յա~ր, մեռնում եմ, կյանքում վատ օր չտեսնես,
Միայն մի բուռ հողը վրաս ափով տաս:

Էսպես մուխամազ. Արութինի ասած. լավն է: Ապրիլի 10-ին, քրոնիկոնի 440-ին (1752):  
 
 
prev poetry next
Copyright © 2011-2019 Sayat-Nova.am. All Rights Reserved.