ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ :: ՆՈՏԱՆԵՐ
Sayat-Nova :: Սայաթ-Նովա
ձախ նուռ Կենսագրություն ԽաղերՆյութեր Թարգմանիչ Մեր ընկերները Կապ աջ նուռ
 

ՆՈՏԱՆԵՐՀայերեն խաղ #1 Շատ սիրուն իս, շախաթայի ասողին
Հայերեն խաղ #2 Դարդ մի՛ անի, ջան ու ջիգար
Հայերեն խաղ #3 Ա՛նգաճ արա բարիթավուր
Հայերեն խաղ #4 Դիբա ու ենգիդունիա
Հայերեն խաղ #5 Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս
Հայերեն խաղ #6 Յիս քու ղիմէթըն չիմ գիդի
Հայերեն խաղ #7 Ուստի՞ գուքաս, ղա՛րիբ բըլբուլ
Հայերեն խաղ #11 Դուն էն հուրին իս
Հայերեն խաղ #13 Ձէնըդ քաղցըր ունիս
Հայերեն խաղ #13 Ձէնըդ քաղցըր ունիս (բ տարբերակ)
Հայերեն խաղ #14 Շատ մարդ կ'օսէ
Հայերեն խաղ #15 Առանց քիզ ի՞նչ կ'օնիմ սօյբաթն ու սազըն
Հայերեն խաղ #16 Աշխարհումըս ա՛խ չիմ քաշի
Հայերեն խաղ #18 Ի՞նչ կ’օնիմ հէքիմըն, ի՞նչ կ’օնիմ ջարէն
Հայերեն խաղ #20 Մէջլումի պէս կորաւ եարըս
Հայերեն խաղ #22 Բըլբուլի հիդ լաց իս էլի
Հայերեն խաղ #22 Բըլբուլի հիդ լաց իս էլի (բ տարբերակ)
Հայերեն խաղ #24 Մէ խօսք ունիմ իլթիմազով
Հայերեն խաղ #24 Մէ խօսք ունիմ իլթիմազով (բ տարբերակ)
Հայերեն խաղ #26 Թամամ աշխարհ պըտուտ էկայ
Հայերեն խաղ #31 Պատկիրքըդ` ղալամով քաշած
Հայերեն խաղ #32 Չիս ասում, թէ լաց իս էլի
Հայերեն խաղ #33 Թէգուզ քու քաշըն մարգրիտ տան
Հայերեն խաղ #34 Քանի վուր ջան իմ
Հայերեն խաղ #36 Ա՛րի ինձ ա՛նգաճ կալ
Հայերեն խաղ #37 Դուն է՛ն գըլխէն իմաստուն իս
Հայերեն խաղ #41 Աշխարհըս մէ փանջարա է
Հայերեն խաղ #42 Ամէն սազի մէջըն գոված
Հայերեն խաղ #47 Յիս կանչում իմ լալանին
Հայերեն խաղ #48 Փահրադըն միռած
Հայերեն խաղ #48 Փահրադըն միռած (բ տարբերակ)
cank Նյութեր
 
 
Copyright © 2011-2019 Sayat-Nova.am. All Rights Reserved.